לייעוץ חייגו עכשיו!

050-635-1208

ביטול עיכוב יציאה מהארץ | ביטול הגבלת יציאה מהארץ

אחד הכלים המשמעותיים ביותר העומדים לטובת הזוכה [הנושה] בתיקי ההוצאה לפועל הוא הליך של נקיטת הגבלה על יציאתו מהארץ של החייב, ולשם כך ישנו הליך ביטול עיכוב יציאה מהארץ.
לשון החוק: "היה לרשם ההוצאה לפועל יסוד להניח שהחייב עומד לצאת את הארץ בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו, רשאי הוא לצוות על עיכוב יציאתו מן הארץ ועל הפקדת דרכונו או תעודת המסע שלו"

חייבים רבים פשוט מזניחים את החובות במהלך השנה ובהגיע ימי הקיץ ו/או החגים, נזכרים לבדוק אודות החוב ומגלים כי עתה עומדת כנגדם הגבלה על יציאתם מהארץ. המשמעות היא כי משפחות רבות מארגנות טיול ופשוטו כמשמעו מגיעות לנמל התעופה ומקבלות סירוב שכן אחד מבני המשפחה הינו חייב בהוצאה לפועל. כבר נקדים ונאמר כי לא ניתן לעשות דבר באותו הרגע באופן דחוף שכן מרבית הלשכות אינן פועלות בשעות הערב היה וטסתם בערב.
ביטול עיכוב יציאה מהארץ - עו"ד חדלות פירעון אייל קורסיה

על מנת לבחון את הגבלת היציאה מהארץ ואת הדרכים להביא לביטולה יש צורך תחילה להבהיר לכם מספר טיפים חשובים:
הגבלות ניתן להטיל על חייבים שלא מוכרזים כחייבים מוגבלים באמצעים המשתמטים מתשלום חובם בהוצאה לפועל ובתנאי שמתקיימים אחד מ-2 התנאים הבאים:

 1. חלפו 6 חודשים ממועד מסירת האזהרה לחייב והחוב הפסוק או החובות במצטבר עולים ע"ס 2,500 ₪
 2. חלפה שנה ממועד מסירת האזהרה לחייב והחוב הפסוק עולה על 500 ₪.
 3. אם מדובר על חברה הרי שניתן להטיל את ההגבלות הבאות:
  • הגבלת רשם החברות
  • הגבלה משימוש בכרטיסי חיוב
  • הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד.

עפ"י האמור לעיל נראה כי לא באופן מידי יכול הזוכה להטיל כנגדך הגבלה מכל סוג ועליו לעמוד בפרמטרים האמורים בחוק כך שאם הזוכה פתח תיק הוצאה לפועל כנגד חייב על גובה חוב של 400 ₪ הרי שהוא לא יוכל להטיל כנגד החייב כל הגבלה רק בחלוף שנה מיום פתיחת התיק/קבלת אזהרה אצל החייב.

כמו כן היה והזוכה פתח תיק הוצל"פ בגובה שמעל 2,500 ₪ הרי שבכל מקרה עליו להמתין כ-6 חודשים על מנת להטיל הגבלות קשות.
המשמעות של הטלת הגבלות על החייב הינה הרת גורל ומשנה חיים, לכן על מנת להטיל הגבלה נדרש הזוכה לעמוד במבחן החוק שלא כמו במצב בו הנושה מעוניין להטיל עיקול, אותו ניתן לבצע מיד לאחר פתיחת התיק ובתנאי שעבר מועד האזהרה בתיק לחייב. בהגבלות יש להמתין מספר חודשים על מנת לתת לחייב הזדמנות להימנע מהליכים נוקשים השוללים את חירותו תוך פגיעה בחוק יסוד חשוב.

צו עיכוב יציאה מהארץ בחדלות פירעון

חייב אשר הגיש בקשה להליכי חדלות פירעון צפוי לקבל הגבלת יציאה מהארץ וזאת עד לסיום ההליך ותשלום מלוא תכנית הפירעון.

כיצד ניתן לבדוק אם קיימת הגבלה על יציאה מהארץ?

 • ניתן להתקשר למוקד הוצאה לפועל ולברר בהתאם למסירת מספר הזהות שלכם בטלפון 073-2055000
 • ניתן להתקשר למרכז שירות מידע ארצי של רשות האוכלוסין וההגירה בטלפון *3450*
 • ניתן לגשת לכל לשכת הוצאה לפועל ולברר האם קיימת הגבלה כזו.

על מנת להימנע ממצב של אי נעימות וככול ואתם יודעים על קיומו של חוב כנגדכם במערכת ההוצאה לפועל, מומלץ בטרם תכננתם טיול בחו"ל, לברר אודות קיומו של צו עיכוב יציאה מהארץ.
מרבית החייבים הדתיים מוצאים את עצמם לקראת החגים מופתעים בעת הצורך להגיע לקברו של הצדיק כאשר פעולה מקדימה עתידה הייתה להביא לפתרון אותה בעיה.

ביטול הגבלת יציאה מהארץ – ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

כבר בפתח הדברים נמליץ לקוראים לא להגיע למצב בו כבר קיים כנגדך צו עיכוב יציאה מהארץ וכפי שפורט לעיל הרי בכל מקרה הנושה לא רשאי לנקוט בהליך זה מיד עם פתיחתו של תיק ההוצל"פ ולכן מומלץ לחייבים השונים לטפל בתיקי ההוצל"פ על מנת להביא למניעת נקיטת אותו הליך.

היה וננקט כבר הליך ההגבלה הרי שניתן לבטלו אך לא תמיד התוצאה תהיה מהירה כמו בביטול עיקולים פשוטים. לכן יש משמעות רבה לטיפול התיק באמצעות עורך דין הוצאה לפועל עוד טרם שההגבלה הפכה קבועה.
דרך אחת לביטול ההגבלה הוא כאמור הגעה להסדר פשרה המנוהל ישירות מול הזוכה בתיק במסגרתו מסכמים על תשלום החוב בתשלומים נוחים לחייב ולנושה ובכפוף לביטולם של אי אלו הליכים. לא כל נושה יסכים לכך אך בהחלט שווה לנסות.

מכל מקום היה ולא הצלחנו להסתדר מול הנושה ישירות בניהול מו"מ הרי שהדרך לטיפול בחוב באמצעות סל הכלים שמעניק המחוקק לעורכי הדין הינו רב ביותר ומניב תוצאות יפות. כך לצורך העניין ניתן לגשת לעו"ד מנוסה ולקיים הוראה של צו תשלומים בתיק.

חשוב להבהיר כי אף אם התחלתם לשלם תשלומים חודשיים בתיק ההוצל"פ לא בנקל תקבלו את ביטול ההגבלה ולעיתים רשם ההוצאה לפועל ידרוש מהחייב להמתין מספר חודשים בהם ישלם לתיק ההוצל"פ על מנת לראות רצינות ורק אז יבוטל צו העיכוב.

כך או אחרת קיימים מספר דרכים להביא לביטול צו עיכוב היציאה מהארץ והחשוב מכל הוא פניה לעו"ד מנוסה על מנת להביא את תיק ההוצל"פ למצב בו כלל הוטלו ההגבלות הקשות האמורות לעיל. בכך תחסכו כסף וזמן רב.
היה והחייב מגיע לחקירת יכולת ונחקר אודות יכולתו לפרוע את חובותיו ונקבע לו צו תשלומים והחייב עומד בו הרי שהזוכה לא יוכל לנקוט בהליך של צו עיכוב יציאה מהארץ.
אף אם אתם נמצאים בצו תשלומים ומשלמים מידי חודש את הצו הרי שלא בהכרח כי הגבלת יציאה מהארץ תתבטל באופן אוטומטי וכי בכל מקרה יש מקום להגיש בקשה לביטול ההגבלה האמורה,
כמו כן במרבית המקרים ידרוש רשם ההוצאה לפועל [ בתיקים שבהם כבר קיימת ההגבלה] 2 ערבים אשר יחתמו על חזרתו של החייב ארצה שאילולא כך יישאו בחובו, לרוב נדרשים ערבים עובדים עם תלושי שכר אשר יפקידו את הדרכון בהוצאה לפועל עד לחזרת החייב ארצה.

האם חייב חולה הנדרש לניתוח בחו"ל יכול לצאת מהארץ?

לשון החוק במצב דברים זה הינה כדלקמן: עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ; הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל שהיציאה מישראל דרושה מטעמי בריאותו של החייב או של בן משפחה התלוי בו;
חייב אשר נדרש לטיפולים מצילי חיים ו/או לניתוחים ו/או לכל מטרה רפואית דחופה, יוכל בכל מצב לצאת מהארת לטובת טיפולו וצרכיו הרפואיים.

כמו כן תושב חוץ אשר אינו מתגורר בארץ, לעיתים יוכל לעזוב את הארץ על אף קיומו של חוב אלא אם יוכיח הזוכה כי החייב מעוניין לברוח ולהתחמק מחובותיו.

לסיכום,

ההמלצה ודרך המלך כאמור היא למנוע מצב של הטלת הגבלה על יציאה מהארץ ופגיעה בחירותכם. לכן מומלץ לגשת לעורך דין הוצאה לפועל, עו"ד חדלות פירעון מנוסה ולבחון את החלופות העומדות לרשותכם, לרוב תופתעו כמה הטיפול מהיר ויעיל.

אין מאמר זה בא להחליף ייעוץ עם עו"ד.

 

אז מה היה לנו עד כה?

אהבתם? שתפו!
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
WhatsApp
Email
יש לכם שאלה?
השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם.