לייעוץ חייגו עכשיו!

050-635-1208

ביטול עיקול משכורת

מערכת ההוצאה לפועל תפקידה לסייע לזוכים בגביית חוב אשר לא שולם בין אם לאדם פרטי, לחברה ו/או למוסדות המדינה.

אופן גביית החובות במערכת ההוצאה לפועל צפוי לעיתים להיות קשה במיוחד עבור חייבים רבים אשר ממילא מתקשים לתפקד ביום יום ולהרים את ראשם מעל המים.

חלק מסל הכלים אשר ניתנו לזוכים בהוצאה לפועל באמצעות המחוקק מגיע לא פעם בדמות שלילת חירותו של החייב בכך ששוללים ממנו את האפשרות לצאת מישראל, לעשות שימוש בחשבון הבנק שלו אף אם הוא לא במינוס או ביתרת חובה והכי אגרסיבי כאמור עיקול משכורת של החייב אשר עמל עליה בעמל רב.

עיקול משכורת תפקידו להביא את החייב למערכת ההוצאה לפועל ולהתחיל לשלם על חשבון חובותיו לטובת נושיו, אמנם הליך שכזה הינו הליך קשה במיוחד אך לולא עיקול שכר היו החייבים כולם מתחמקים מהחוב.
בכל מקרה, בשום שלב לא ניתן להטיל עיקול כנגד החייב כל זמן שהחייב מקיים הוראות צו תשלומים ומשלם את חובו. בהמשך המאמר ניתן לקרוא על ביטול עיקול משכורת, הליך אשר קיים בעקבות הנ"ל.

ביטול עיקול משכורת - עו"ד חדלות פירעון אייל קורסיה

עיקול משכורת/עיקול צד ג'

פרק ד' בחוק ההוצאה לפועל –תשכ"ז-1967 סעיפים 43-50:
"רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול כלל נכסי החייב או על עיקול נכס מסוים מנכסיו הנמצאים בידי צד ג" – לשון סעיף החוק.

המשמעות העולה מסעיף זה היא כי היה והחייב יצר חוב ועתה הנושה מעוניין לגבות את אותו חוב הרי שאחד הדרכים המהירות להביא את החייב לתשלום חוב הוא כאמור הטלת עיקול על משכורתו אשר נמצאת מן הסתם בידי צד שלישי שהוא המעביד.

מיד בעת שמעביד החייב מקבל אליו דרישה לעיקול השכר של אותו חייב העובד אצלו, נדרש הוא עפ"י חוק, להגיש הודעה המפרטת את נכסי החייב הנמצאים בידיו [משכורת=נכס] ביו המצאת הצו או שלפי ידיעתו יגיע אליו תוך 3 חודשים.. ז"א גם אם המעביד ו/או צד ג' יודע על נכס השייך לחייב ואשר עתיד להגיע ב-3 חודשים הבאים הרי שיש לפרטו בהודעה למנהל ההוצאה לפועל.
כך או אחרת עיקול משכורת משמעותו כי לא תוכלו לקבל לידיים שלכם את שכר העבודה עליו עמלתם וכי סכום זה יועבר על חשבון החוב שלכם ישירות ללשכת ההוצאה לפועל באמצעות המעביד שלכם שאחרת המעביד בעצמו יחויב לשלם.

דרך נוספת לשימוש בעיקול משכורת מגיע לעיתים רבות באמצעות נשים גרושות אשר לא מקבלות את דמי המזונות לקטינים, דבר אשר לעיתים מביא את הקטינים לחרפת רעב שלא לדבר על דברי מותרות בהשוואה לחבריהם בגן, לכן דרך יעילה היא כאמור להטיל עיקול שכר כנגד סרבן המזונות, כך ניתן יהיה להביאו לשלם את מזונות הקטינים.

חשוב לדעת כי היה וצד ג' אשר בידו הנכס המעוקל של החייב, לא יפעל כמצוות החוק שאז בהתאם להוראת החוק צפוי צד ג' לשלם בעצמו:
צד שלישי אשר ללא הצדק סביר לא עשה כאמור בסעיף 47 או הוציא מידיו נכס או שילם חוב שלא כדין ביודעו שיש עליו צו עיקול בידי צד ג' , רשאי רשם ההוצאה לפועל לחייבו בתשלום החוב הפסוק במידה שלא שילמו החייב, ובלבד שחיוב זה לא יעלה על שווי הנכס הנדון או על סכום החוב הנדון.

ביטול עיקול משכורת – האם בעת עיקול משכורת מעקלים את מלוא המשכורת לחייב?

סעיף 8 לחוק הגנת השכר קבוע כך :
"משכר העבודה החודשי לא יהיה ניתן לעיקול/העברה או לשעבוד סכום השווה לגמלה בשיעור הנקוב בטור ג' בתוספת השנייה לחוק הבטחת הכנסה תשמ"א-1981, שהייתה משתלמת בחוד שקדם לתשלום השכר לאותו עובד לפי הרכב משפחתו אילו היה זכאי לגמלה כאמור; היה הסכום האמור יותר מ-80% משכר העבודה החודשי, יקטן הסכום שאינו ניתן לעיקול להעברה או לשעבוד כדי 80% משכר העבודה החודשי, לעניין זה שכר עבודה חודשי –שכר עבודה חודשי הנותר אחריניכוי תשלום אשר המעסיק חייב לנכותו משכר העבודה על פי החיקוק"

להלן טבלת הסכומים שיש להותיר בידי החייב:
יחיד- יש להותיר בידיו סך מינימום של 2,254 ₪ מתוך שכר העבודה והיתרה תועבר לנושה.
בני זוג- 3,381 ₪
זוג+ילד-3,992 ₪
זוג+2-4,462 ₪
הורה עצמאי-3,686 ₪
הורה עצמאי +2- 4,588 ₪

ככול והסכומים המופיעים לעיל גבוהים מ-80% משכר העבודה של החייב שאז יושארו בידי החייב [העובד] 80% מגובה השכר וניתן יהיה לעקל כ-20% בלבד מגובה השכר.
בהתאם לאמור ניתן לראות כי חוק הגנת השכר קובע כללים ברורים וזאת על מנת שלא להביא לקריסת החייבים השונים אשר נצרכים בין היתר גם לכלכל את משפחתם אשר לא עוול בכפם בגין אותו חוב שיצר החייב בעצמו.

ביטול עיקול משכורת

ראשית ולכל יאמר כי בהחלט ניתן להביא לביטולם של כלל העיקולים ובניהם גם עיקול שהוטל על המשכורת של החייב.

אחת הדרכים המהירות לביטול עיקול משכורת הוא לפנות לעורך דין הוצאה לפועל על מנת לבחון חלופות לביטול האמור. עורך דין הוצאה לפועל יידע לנווט אתכם לביטול העיקול בדרך המהירה, הבטוחה והזולה ביותר עבור החייב.
ביטול משכורת נעשה לרוב באופן מהיר ועשוי להתבטל תוך מספר ימים בלבד מרגע טיפולו של עורך הדין שלכם.

חייב משלם: חייב משלם הינו מונח מתוך חוק ותקנות ההוצאה לפועל השונות, חייב משלם הכוונה לאדם אשר הגיש בקשה לפרוס את חובותיו לתשלומים חודשיים ואכן עומד באותם תשלומים למשך מספר חודשים-מינימום 3 חודשים.
ככול והוכרתם כחייבים משלמים הרי שלא רק ניתן יהיה להביא לביטול העיקולים אלא אף תוכלו לקבל הנחה בגובה 25% מריבית הפיגורים בתיק.
דרך נוספת היא לביטול העיקול האמור היא לנהל מו"מ באמצעות עורך דין הוצאה לפועל ישירות מול הזוכה בתיק, סדרך זו ניתן יהיה להביא במרבית המקרים לביטול העיקולים באופן מהיר.
כך או אחרת ניתן להביא ל, ביטול עיקול משכורת בשני המישורים והביטול צפוי לקבל אישור תוך מספר ימים בלבד.

נכסים שלא ניתן לעקל:

  • לא ניתן לעקל מזונות המגיעים לחייב מצד ג'.
  • כספים המגיעים לחייב שאינו עובד בשכר- כדי סכום שכר העבודה הפטור מעיקול.
  • כספים שמקורם בקצבת נכות ו/או קצבה ממשרד השיכון כסיוע לשכר דירה
  • כספים המגיעים לחייב ממשרד הרווחה
  • כספים שמגיעים לחייב כשיפוי/ פיצוי או תגמול מסל בריאות/פוליסת ביטוח/
  • רכב המשמש הנכה
  • מוצרי חשמל בבית כאשר יש רק מוצר אחד בסיסי מכל סוג.
  • ועוד

לסיכום,

בהחלט ניתן לראות כי ההליכים הקשים שנוקטים כנגד חייבים בהוצאה לפועל ניתנים לביטול באופן מהיר ונוח באמצעות עורך דין הוצאה לפועל מנוסה ומקצועי.

ביטול עיקול משכורת הינו אקט יחיד בלבד וברשות המייצגים שלכם עומד סל כלים רחב לטיפול בכלל ההליכים הקשים שנקטו כנגדכם לרבות על ביטול עיקול בבנק, שימוש בשיקים ואשראי, הגבלת יציאה מהארץ, עיקול מקרקעין ,עיקולי מיטלטלין, כל אלו ועוד ניתנים לביטול ואין זה גזירת גורל לחיות תחת עיקולים והליכים נוקשים.

בתשלום החוב ו/או בפריסתו לתשלומים נוחים, יש כדי לסייע גם לחייב לסיים עם חובו [שכן במרבית המקרים משרדנו מצמצם את החובות לעיתים עד כדי 90% הנחה מגובה החוב] וגם לנושה לקבל חלק מכספו שאז 2 הצדדים מרוצים ויכולים להתקדם למטרות הבאות בחיים. אם הוטלו כנגדך עיקולים או הגבלות, או כל הליך אחר הרי שיש פתרון ואין סוף דבר.

מאמר זה אינו בא להחליף ייעוץ משפטי.

אז מה היה לנו עד כה?

אהבתם? שתפו!
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
WhatsApp
Email
יש לכם שאלה?
השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם.