לייעוץ חייגו עכשיו!

050-635-1208

השלכות חדלות פירעון – איך משפיע חוק חדלות פירעון על החייב הקטן

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע"ח -2018 בא להחליף את פקודת פשיטת הרגל כפי שהייתה נהוגה עד לשנת 2018.
השינויים בחוק החדש אל מול פקודת פשיטת הרגל הישנה אמור היה להביא עימו בשורה חדשה בדמות התמקדות בשיקום החייב.

אם בעבר הליכי פשיטת רגל יכולים היו להתנהל למשך עשרות שנים ללא כל אופק ליציאת החייב ממעגל החובות הרי שכיום החוק החדש-חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, בא לתת מענה לבעיה שנוצרה והוא תוחם בזמן את משך ההליך תוך הצבת תאריך לסיום ההליך וליצירת מתווה לחייב ליציאה מהחובות.

היינו מצפים כאמור לשינוי מהותי באפיק שיקום החייב אלא שהלכה למעשה, מדובר באותה הגברת בשינוי אדרת. כך לצורך העניין המדינה אשר יכולה הייתה לעשות שינוי בדיני הקדימה החליטה להשאיר את עצמה ואת גופי המדינה תחת דיני הקדימה, ז"א במצב דברים בו לחייב קיימים מספר חובות לנושים רגילים וכן לרשויות מדיניות [ ביטוח לאומי, רשות המיסים, ארנונה ועוד] הרי שבראש הראשונה מוסדות המדינה יקבלו את הדיבידנד שלהם לפני כולם וכי רק אם יוותר סכום נוסף בקופה שאז יחולק בין שאר הנושים הרגילים.

השלכות חדלות פירעון על החייב - עו"ד חדלות פרעון אייל קורסיה

ההשפעות המרכזיות בתיקון החוק

אחת המטרות המרכזיות בשינוי החוק המסדיר את יציאת החייבים מהחובות הייתה בראש ובראשונה ליצור אחידות בין בתי המשפט וכן ליצור וודאות אצל חייבים באשר לאופן יציאתם ממעגל החובות. בחוק חדלות פירעון החדש יש דגש על שיקום החייב אלא ששיקום זה לא תמיד מוצא ביטוי בכתובים ו/או במסגרת הליך בית המשפט ועל פניו קיימת תחושה כי מה שהיה הוא שיהיה למעט שינויים מינוריים.

גם היום אין תמיד אחידות בין בתי המשפט אלא שהקימו מחשבונים מיוחדים על מנת לנסות וליצור אחידות ככול הניתן ואכן קיים שיפור רב בנושא אך לא באופן מושלם.
כך לצורך העניין, בעבר ובמסגרת הליכי פשיטת רגל יכולים היו החייבים השונים להקדים תשלומים לקופת הכינוס ובכך להביא ליציאתם מחובות שנים קודם למועד שנקבע. כך היה צורך בהקלה על חייבים באשר להעברת החומרים אחת לחודשיים לידי הנאמנים כאשר בתחום זה לא נגעו כלל וזה נותר כפי שהיה.

מרבית תיקי פשיטת רגל וכן תיקי חדלות פירעון אשר מבוטלים באמצעות הנאמן ע"י בית המשפט מגיעים למצב דברים זה בשל מחדלי החייב במילוי והגשת דוחות חודשיים שכן קיים קושי אמתי לחייבים המבוגרים אשר אינם יודעים קרוא וכתוב ו/או אינם יודעים כיצד שולחים מייל ולהתעסק עם מחשב, בשליחת החומרים הרלוונטיים לידי הנאמן. כמובן שעורכי הדין מסייעים בכך לחייבים אך עדיין לא הגיעה כל בשורה באשר לתחום הנ"ל וכך יוצא כי כל חייב או חייבת, נדרשים לשמור קבלות על שוקו או פחית קולה כאשר ברור לעיני כל, כי מדובר על הוצאה שוטפת קטנה. אותם חייבים נדרשים לשמור את הקבלות, לסרוק ולצלם אותן ולהעביר לידי המייצג שלהם.

באותה המידה יכול היה המחוקק בתיקון לחוק לקבוע כי קבלות קטנות אין צורך לסרוק כי אם לשמור בלבד ליום הדיון ולהעבירם לידי הנאמן, דבר זה היה מביא לזינוק בהצלחת תיקי הפטר בחדלות פירעון לחייבים באופן משמעותי.

עוד שינוי שנעשה הוא בעת קבלת ההפטר בידי החייב. בעת שהחייב מקבל את ההפטר המיוחל, נקבעת לו תכנית לפירעון חובותיו כך שהיה ויעמוד בתכנית החודשית הפרוסה על פני מספר חודשים או שנים [ עד 4 שנים במקסימום] יהיה זכאי לקבל הפטר חלוט לחובותיו. בעבר ובמסגרת הליכי פשיטת רגל, נוצר מצב כי חייבים אשר הגיעו ליום הדיון בידיעה אודות הסכום הסופי לתשלום לאחר קבלת התספורת, ביקשו להקדים תשלומים ולצאת מההליך כמה שיותר מהר. כך נותר מצב כי כל חייב שקיבל הפטר, ביקש לשלם את גובה ההפטר בתשלום אחד [ ולא בפריסה חודשית] העיקר לסיים עם החובות ועם הליך פשיטת רגל.

סעיף 168-173 סימן ד' לחוק חדלות פירעון:

כיום במסגרת תיקון החוק וחקיקת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי סימן ד' לא ניתן עוד להקדים תשלומים וכי בעת הצורך ניתן יהיה להגיש בקשה לאישור בית המשפט. בית המשפט רשאי יהיה להחליט באם לתת לכם את האפשרות להקדים תשלומים ולצאת מההליך.

היה ובית המשפט ישתכנע כי החובות אכן נוצרו בתום לב וכי את התשלום הסופי להליך לטובת כיסוי מלוא תכנית פירעון תעבירו באמצעות צד ג', סביר להניח כי תוכלו לקבל אישור להקדמת תשלומים.

מהן השלכות חוק חדלות פירעון על האזרח הקטן

מיד עם סיומו של הליך חדלות פירעון צפוי החייב/ת לקבל הפטר לאלתר למלוא החובות. הפטר זה הינו תעודה לכל דבר ועניין המעניקה לאוחז בה, פטור מהשבת חובות ישנים שהוצהרו עליהם במסגרת הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי. כך יוצא כי כל חוב אשר מועד פירעונו היה ערב קבלת צו פתיחת הליכים בעניינכם, בטל ומבוטל וכי אף נושה לא יוכל לבוא עוד בטענה ולדרוש את החוב המופטר.

אחת ההשלכות המרכזיות על החייבים אשר סיימו הליך חדלות פירעון הוא עניין הבנקים. מרבית החייבים שואלים כיצד הם יוכלו לקבל משכנתא בעתיד, כיצד יקבלו כרטיסי אשראי או הלוואות מצילות חיים?

כאמור תשובה לשאלה זו תלויה בסניף הבנק שלכם, מאחר וקיימות כיום תעודות זהות בנקאיות לכל אזרח ואלו נשמרות בידי בנק ישראל ושאר הבנקים, כאמור בראש ובראשונה חשוב להבהיר כי אכן חייב שקיבל הפטר לחובות צפוי לעבור דרך לא פשוטה בבנק. אין ספק כי תוכלו לנהל חשבון עו"ש בכל מקום שיחפוץ לבכם אך עם זאת קבלת אשראי מהבנק יהיה צעד קשה. על מנת להביא לשינוי אמתי יש צורך להראות לבנק כי עברתם שינוי וכי עתה אתם מנהלים את עצמכם ואת משק הבית באופן מסודר ומבוקר. כך לצורך העניין, ככול ותראו על תזרים כלכלי בבנק ופחות הוצאות הרי שעם הזמן הבנק ילמד כי אכן עברתם שינוי וצפוי לחזור ולהעניק לכם את מוצרי הבנק לרבות כרטיסי אשראי, הלוואות או משכנתא הכל בסופו של דבר תלוי באופן ניהול החשבון שלכם לאחר יציאתכם מההליך.

תעודת הזהות הבנקאית שלכם תישמר בידי כלל הבנקים וכן בבנק ישראל מה שיקשה במעט על התנהלות בנקאית אך כאמור ככול ותוכיחו לבנק אחרת הרי שהשמים הם הגבול.
בכל מקרה תוכלו תמיד לפנות ליועצים אשר מתמחים במתן פתרונות לפושטי רגל ואלו קיימים בשפע.

מינוי נאמן ושכר טרחת הנאמן בהליך

אחד הדברים הנוספים אשר מקשים על יציבות ההליך הוא זהות הנאמן, לא תמיד ניתן לדעת מראש מיהו הנאמן שבית המשפט ימנה, דבר אשר מביא בהמון מקרים לכאוס רב בשל אי פיצוח התיק באופן נכון אצל הנאמן שהתמנה.
לעיתים מדובר על חדלות פירעון של תאגיד שאז נדרש ידע רב בתחום החברות והפירוקים וכי לא תמיד אותם נאמנים שוחים בתחום באופן שאמורים לדעת אותו על בוריו, דבר אשר מקשה על ניהול או הבראת החברה במקרים אחרים.

שכר טרחת הנאמן הינו נושא חשוב וחלק בלתי נפרד מההליך, משרדנו סבור כי לעניות דעתו ,עצם העובדה כי הנאמן מקבל את שכרו באחוזים מתוך מצבת הנשייה שהצליח לקבל מהחייב יש בה סוג של ניגוד עניינים. מטרת ההליך היא הבראת החייב ומציאת איזון בינו לבין נושיו הממתינים לכספם, יחד עם זאת איזון זה לא תמיד מוצא ביטוי בכתובים במסגרת ההליכים הדיוניים תוך התנתקות מהמצב העובדתי אותו עובר יום יום החייב ובני משפחתו. לכן לאופן וסוג מינוי הנאמן יש משמעות רבה על החייבים.

כך או אחרת הרי שהליך חדלות פירעון מביא עימו בשורה כך שאם בעבר לא היה לחייבים אופק הרי שכיום הם יודעים בדיוק את סד הזמנים לפיו יצאו בעתיד לחיים חדשים ואין עוד חשש כפי שהיה בעבר כי חייבים יישארו בהליך למשך שנים.

אין האמור במאמר זה כדי להחליף התייעצות מול עו"ד.

אז מה היה לנו עד כה?

אהבתם? שתפו!
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
WhatsApp
Email
יש לכם שאלה?
השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם.